Der kan være mulighed for at få erstatning ved midlertidig og/eller varigt erhvervsevnetab. Du bør tjekke din police for at se, hvordan den dækker. Ofte vil der være en såkaldt karensperiode dvs. en periode på 3 til 6 måneder inden du kan kræve erstatning fra ordningen.

Ordningen dækker ud fra en forsikringssum, den årsløn, som du har forsikret dig for. Hvis du er deltidssygemeldt med ½ tid, vil ordningen dække med halv takst, og er du sygemeldt med 2/3 eller mere, vil ordningen dække hele den indtægt, du har forsikret.

 

Læs mere om forsikringer.

Comments are closed.