Her kan du få svar på spørgsmål om skader, der er sket, imens du var på arbejde.

Hvordan dækker en erhvervsevnetabsforsikring?

En erhvervsevnetabsforsikring er en individuel bestemt ordning, der dækker dit løntab ved sygdom eller ulykke. Det er aftalen mellem dig og dit forsikringsselskab, der bestemmer, hvordan ordningen dækker. Typisk vil der være krav om, at du har et erhvervsevnetab på … Læs mere

Hvad definerer man en arbejdsskade?

Spørgsmålet er komplekst og vil altid kræve en konkret vurdering. Helt grundlæggende skal der være tale om en ulykke eller sygdom, som du har pådraget under udførelse af opgaver for din arbejdsgiver. Læs mere om arbejdsskader.

Hvad gør jeg, hvis skaden sker i udlandet?

Skader i udlandet behandles som udgangspunkt efter reglerne i det land, du er kommet til skade i. I nogle lande minder reglerne meget om de danske, men i andre lande gælder noget helt andet, end det vi kender. Du kan … Læs mere

Hvordan defineres en arbejdsskade?

Spørgsmålet er komplekst og vil altid kræve en konkret vurdering. Helt grundlæggende skal der være tale om en ulykke eller sygdom, som du har pådraget under udførelse af opgaver for din arbejdsgiver. Læs mere om arbejdsskader.

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad du kan kræve erstatning for vil i høj grad afhænge af den skade, du har haft, om nogen kan gøres ansvarlig, og i hvilket omfang du selv har tegnet forsikring. Du kan kræve erstatning for midlertidige og varige gener. … Læs mere

Hvornår er jeg på arbejde?

Du er på arbejde, når den aktivitet, du udfører foregår i arbejdsgiverens interesse. Transport til og fra arbejdet vil som udgangspunkt ikke blive betragtet som arbejdstid. Transporttid kan dog i visse situationer være en del af arbejdet. Det gælder eksempelvis, … Læs mere