Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvad dækker min ulykkesforsikring?

Din ulykkesforsikring dækker de varige helbredsmæssige gener, du har efter en ulykke. Nogle ulykkesforsikringer dækker også begrænsede udgifter til for eksempel behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor. Som en ulykke betragtes en pludselig hændelse, der forårsager personskade. De varige helbredsmæssige gener … Læs mere

Hvordan dækker en erhvervsevnetabsforsikring?

En erhvervsevnetabsforsikring er en individuel bestemt ordning, der dækker dit løntab ved sygdom eller ulykke. Det er aftalen mellem dig og dit forsikringsselskab, der bestemmer, hvordan ordningen dækker. Typisk vil der være krav om, at du har et erhvervsevnetab på … Læs mere

Hvordan søger jeg erstatning?

Du skal rette henvendelse til den skadevolder, forsikringsselskab eller myndighed, hvor du mener, at du har krav på erstatning. Det er dig, der skal bevise, at du har krav på erstatning. Det er derfor vigtigt, at du helt præcist redegør … Læs mere

Hvordan får jeg erstatning?

Du skal rette henvendelse til den skadevolder, forsikringsselskab eller myndighed, hvorfra du mener, at du har krav på erstatning. Det er dig, der skal bevise, at du har krav på erstatning. Det er derfor vigtigt, at du helt præcist redegør … Læs mere

Hvad gør jeg, hvis skaden er sket i udlandet?

Skader i udlandet behandles som udgangspunkt efter reglerne i det land, du er kommet til skade i. I nogle lande minder reglerne meget om de danske, men i andre lande gælder noget helt andet, end det vi kender. Du kan … Læs mere