Hvordan beregnes tab af erhvervsevne?

Som udgangspunkt beregnes erstatningen ud fra den årsløn, du havde inden ulykken. Erstatningen beregnes som årsløn x erhvervsevnetabsprocent (den procentuelle nedgang i din årsløn) x kapitalfaktor 10. Hvis du var ældre end 29 år, da du kom til skade. trækkes … Læs mere

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Det er udtryk for en mistet indtægt. For at afgøre om der er et løntab, skal man se på din indtægt uden skaden og med skaden. Hvis der er en lavere indtægt efter en skade, er der en tabt arbejdsfortjeneste. … Læs mere

Hvordan får man erstatning for svie og smerte?

Du kan få svie- og smertegodtgørelse, hvis du har været syg efter en skade, og der er nogen, der kan gøres ansvarlig for din skade. Du skal henvende dig til skadevolders ansvarsforsikring eller direkte til skadevolder. Læs mere om svie- … Læs mere

Hvornår udbetales svie og smerte?

Der udbetales et beløb per dag, du er syg, og du kan få godtgørelsen fra det tidspunkt, du kommer til skade. Beløbet for svie og smerte reguleres årligt, og du kan max få beløbet i 390 dage.   Du kan se … Læs mere

Hvordan søger man fri proces?

Din advokat skal sende en ansøgning til Civilstyrelsen, som afgør om du kan få fri proces. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til fri proces.

Hvad er fri proces?

Ved fri proces betaler staten dine udgifter til en retssag. Ordningen skal være med til at sikret, at alle – uanset indtægt har samme mulighed for at få sin sag prøvet ved en dansk domstol. Læs mere om fri proces.

Hvem kan få fri proces?

Det afgøres ud fra den indkomst, der er i din husstand. Hvis du har en retshjælpsforsikring, som dækker de samme omkostninger, kan du ikke få fri proces. Du kan se, hvilke grænser for indkomst, der anvendes i vurderingen af en … Læs mere

Hvad er retshjælp?

Retshjælp er en forsikringsordning, der dækker de omkostninger, du har ved en retssag. Læs mere om retshjælp.

Hvornår dækker en retshjælpsforsikring?

Retshjælpsforsikringen dækker kun, når parterne i en sag ikke kan blive enige om eksempelvis et erstatningskrav, og uenigheden mellem skadelidte og et forsikringsselskab ønskes afgjort ved en retssag. Retshjælpsforsikringen afgør først når retssagen er helt slut, hvad der skal betales … Læs mere

Hvor meget får jeg i erstatning ved piskesmæld?

Erstatningen for varigt mén efter et piskesmæld fastsættes som méngrad ganget med den gældende takst per mengrad. Méngraden ligger typisk på 5 til 15 %. Hvis du skal have erstatning fra din egen forsikring, bliver erstatningen beregnet ud fra den … Læs mere