Du kan få svie- og smertegodtgørelse, hvis du har været syg efter en skade, og der er nogen, der kan gøres ansvarlig for din skade.

Du skal henvende dig til skadevolders ansvarsforsikring eller direkte til skadevolder.

Læs mere om svie- og smerte.

Comments are closed.