Retshjælpsforsikringen dækker kun, når parterne i en sag ikke kan blive enige om eksempelvis et erstatningskrav, og uenigheden mellem skadelidte og et forsikringsselskab ønskes afgjort ved en retssag.

Retshjælpsforsikringen afgør først når retssagen er helt slut, hvad der skal betales i omkostninger til advokaten.

Læs mere om retshjælp.

Comments are closed.