Her kan du få svar på spørgsmål om skader, der er sket, imens du var på arbejde.

Hvornår kan jeg genoptage min sag?

Du kan søge om at få din sag genoptaget, hvis der er væsentlig nyt. Det kan være din arbejdssituation, der har ændret sig, eller det kan være dit helbred, der er blevet forværret, i forhold til dengang hvor din sag … Læs mere

Hvornår er mit erstatningskrav forældet?

Typisk vil der være en frist på 3 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade. Indenfor den frist skal du have modtaget betaling af dit krav eller have sikret dig, at den, du skal have erstatning … Læs mere

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er de varige gener, som du får i forbindelse med, at du har udført opgaver i en arbejdsgivers eller en andens interesse. En arbejdsskade kan opstå pludseligt. Det kalder man en ulykke. Den kan også opstå efter mange … Læs mere

Hvornår skal en arbejdsskade anmeldes?

Det er din arbejdsgiver, der har pligt til anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her gælder en ganske kort frist – nemlig op til 1 år efter skaden er sket. Læs mere om arbejdsskader.

Arbejdsskade, hvad gør jeg?

Du skal sørge for at give din arbejdsgiver besked med det samme, og du skal tage til lægen eller sygehuset og blive undersøgt hurtigst muligt – og inden 72 timer fra skaden er sket. Læs mere om arbejdsskader.

Er slidgigt en arbejdsskade?

Ja slidgigt kan være en arbejdsskade. Slidgigt kan være en følgevirkning til en arbejdsulykke. I andre tilfælde kan det være en sygdom, der er opstået som følge af mange års arbejde med slid på eksempelvis knæene og derfor anerkendes som … Læs mere

Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen?

Arbejdsskadeforsikringen dækker godtgørelse for varigt mén og erstatning ved erhvervsevnetab. Derudover dækker forsikringen behandling og medicin, der er helbredende. Læs mere om arbejdsskader.

Er diskusprolaps en arbejdsskade?

En diskusprolaps kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis den opstår i forbindelse med en ulykke, hvor ryggen eller nakken bliver udsat for en egnet belastning eller påvirkning.   Læs mere om arbejdsskader her >>