Det er din arbejdsgiver, der har pligt til anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her gælder en ganske kort frist – nemlig op til 1 år efter skaden er sket.

Læs mere om arbejdsskader.

Comments are closed.