Typisk vil der være en frist på 3 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade. Indenfor den frist skal du have modtaget betaling af dit krav eller have sikret dig, at den, du skal have erstatning fra, ikke mener, at dit krav er forældet og derfor nægter at betale. I yderste konsekvens kan du være nødt til at anlægge en retssag for at undgå forældelse. Indenfor nogle områder er der kortere frister. Reglerne er komplicerede, og det er vigtigt at have helt styr på fristerne, da en sprungen frist ikke kan repareres, når den først er sprunget. Det er vores klare anbefaling, at du drøfter dette med en advokat, hvis du er i tvivl om hvordan du står.

Kontakt os.

Comments are closed.