Som udgangspunkt må du kræve erstatning fra skadevolderen, men i nogle tilfælde har man lavet en puljeordning, som betaler erstatning til skadelidte og så er det der du kan kræve erstatning. Det kan for eksempel være ved trafikulykker, hundebid eller ulykker på vandet med småbåde.

Læs mere om erstatning.

Comments are closed.