Det er en god ide at finde dine forsikringspolicer frem og læse dem godt igennem, så du ved, hvilke krav der stilles, både når du skal anmelde en skade og senere, hvis du har krav på erstatning, og der skal beregnes et beløb. I din forsikringspolice kan du også finde svar på, hvad du kan gøre, hvis I er uenige om, hvordan din sag skal afgøres.

Husk at dit forsikringsselskab ikke er en uvildig part i din sag.

Læs mere om personforsikringer.

Comments are closed.