Det kan være relevant at anmelde en skade til Patienterstatningen, hvis du eksempelvis har modtaget en behandling eller undersøgelse, der ikke har levet op til gældende retningslinjer. Du kan også kræve erstatning, hvis en behandling har medført en alvorlig og sjælden skade set i forhold til den sygdom, du oprindeligt skulle behandles for.

Læs mere om patientskader.

Comments are closed.