Umiddelbart efter skaden vil det ofte være ved krav som svie og smertegodtgørelse og behandlingsudgifter. Senere kan det være i spørgsmål om varige gener og i værste fald varigt erhvervsevnetab.

Selvom der ikke er så mange opgaver til advokaten i den indledende fase, kan der ligge vigtig sparring og rådgivning her. Navnlig hvis du er sygemeldt i en længere periode og ikke kan vende tilbage til dit arbejde.

Læs mere om privatpersoner.

 

Comments are closed.