En kommune kan som instans kræve sygedagpenge erstattet fra den ansvarlige skadevolder, hvis sygedagpengene er udbetalt som følge af en personskade, hvor der er en ansvarlig skadevolder.

Læs mere om kommuners muligheder.

Comments are closed.