Hvad koster det at gå til en advokat?

Den pris, du skal betale for advokatens arbejde, bestemmes af opgaven, det forventede tidsforbrug, de problemstillinger, der skal løses og det resultat, advokaten opnår i din sag. Advokaten er undergivet regler om rådgiveransvar og pligtmæssig ansvarsforsikring. Derudover har du en … Læs mere

Hvornår er mit erstatningskrav forældet?

Typisk vil der være en frist på 3 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade. Indenfor den frist skal du have modtaget betaling af dit krav eller have sikret dig, at den, du skal have erstatning … Læs mere