Hvordan søger jeg erstatning?

Du skal rette henvendelse til den skadevolder, forsikringsselskab eller myndighed, hvor du mener, at du har krav på erstatning. Det er dig, der skal bevise, at du har krav på erstatning. Det er derfor vigtigt, at du helt præcist redegør … Læs mere

Hvordan får jeg erstatning?

Du skal rette henvendelse til den skadevolder, forsikringsselskab eller myndighed, hvorfra du mener, at du har krav på erstatning. Det er dig, der skal bevise, at du har krav på erstatning. Det er derfor vigtigt, at du helt præcist redegør … Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver overfaldet?

Du skal først og fremmest anmelde forholdet til politiet inden 72 timer fra overfaldet. Det er afgørende vigtigt, hvis du senere vil kræve erstatning. Læs mere om proceduren.

Hvad gør jeg, hvis skaden er sket i udlandet?

Skader i udlandet behandles som udgangspunkt efter reglerne i det land, du er kommet til skade i. I nogle lande minder reglerne meget om de danske, men i andre lande gælder noget helt andet, end det vi kender. Du kan … Læs mere

Hvad definerer man en arbejdsskade?

Spørgsmålet er komplekst og vil altid kræve en konkret vurdering. Helt grundlæggende skal der være tale om en ulykke eller sygdom, som du har pådraget under udførelse af opgaver for din arbejdsgiver. Læs mere om arbejdsskader.

Hvad gør jeg, hvis skaden sker i udlandet?

Skader i udlandet behandles som udgangspunkt efter reglerne i det land, du er kommet til skade i. I nogle lande minder reglerne meget om de danske, men i andre lande gælder noget helt andet, end det vi kender. Du kan … Læs mere

Hvordan defineres en arbejdsskade?

Spørgsmålet er komplekst og vil altid kræve en konkret vurdering. Helt grundlæggende skal der være tale om en ulykke eller sygdom, som du har pådraget under udførelse af opgaver for din arbejdsgiver. Læs mere om arbejdsskader.

Hvordan forrentes min erstatning?

Du kan kræve rente 30 dage efter det tidspunkt, hvor dit krav på erstatning er tilstrækkelig dokumenteret overfor forsikringsselskabet eller en skadevolder. Hvis du har krav på erstatning fra dit eget forsikringsselskab, kan du kræve rente af dit krav efter … Læs mere

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad du kan kræve erstatning for vil i høj grad afhænge af den skade, du har haft, om nogen kan gøres ansvarlig, og i hvilket omfang du selv har tegnet forsikring. Du kan kræve erstatning for midlertidige og varige gener. … Læs mere