Hvordan beregnes svie og smerte?

Svie og smertegodtgørelse beregnes som antal sygedage x den aktuelle takst. Der skelnes ikke mellem oppegående og sengeliggende sygedage. Læs mere om svie og smerte.

Hvordan beregnes varigt mén?

Når du kender méngraden – det vil sige den procent dine varige helbredsmæssige gener er fastsat til – beregnes godtgørelsen derefter ud fra den takst, der er gældende i henhold til loven, eller – hvis erstatningen skal betales fra din … Læs mere

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem den indtægt, du ville have haft uden skaden, og den indtægt du rent faktisk har haft med skaden. Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad gør jeg, hvis skadevolder er ukendt?

Nogle gange kan du kræve erstatning, selvom du ikke kan identificere skadevolder.  Det gælder for eksempel i trafikulykker, bådulykker, ved et voldeligt overfald eller hvis du er blevet bidt eller er blevet løbet ned af en hund. Du bør derfor … Læs mere

Hvad gør jeg er blevet voldtaget?

Du skal først og fremmest anmelde voldtægten til politiet inden 72 timer efter overfaldet. Det er afgørende vigtigt, hvis du senere vil gøre krav på erstatning. Læs mere om proceduren.

Hvornår er jeg på arbejde?

Du er på arbejde, når den aktivitet, du udfører foregår i arbejdsgiverens interesse. Transport til og fra arbejdet vil som udgangspunkt ikke blive betragtet som arbejdstid. Transporttid kan dog i visse situationer være en del af arbejdet. Det gælder eksempelvis, … Læs mere