Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvor lang tid tager en retssag?

Der er flere forhold, der kan have betydning for, hvor lang tid en retssag varer.  Du skal dog som minimum regne med 1½ år. Læs mere om retssager.

Hvorfor ender en erstatningssag i retten?

Det gør den, hvis parterne ikke er enige om for eksempel skyldspørgsmål eller erstatningens størrelse. Typisk er det ved tvister, der har grundlæggende betydning for kravet på erstatning eller ved uenighed om et større erstatningskrav. Læs mere om retssager.

Hvornår er en erstatning skattepligtig?

Din erstatning er skattepligtig, hvis den træder istedet for en indtægt, som også ville have været skattepligtig. Det gælder lønindtægt. Erstatning for et varigt løntab, som opgøres til et kapitalbeløb, er dog ikke skattepligtig for dig. Foruden erstatning for tabt … Læs mere

Hvad er no cure – no pay?

Når en sag behandles under princippet no cure – no pay, betyder det, at du kun skal betale salær, hvis du får en erstatning, eller hvis der bliver truffet en positiv afgørelse fra en myndighed, om at du skal have … Læs mere