Det gør den, hvis parterne ikke er enige om for eksempel skyldspørgsmål eller erstatningens størrelse. Typisk er det ved tvister, der har grundlæggende betydning for kravet på erstatning eller ved uenighed om et større erstatningskrav.

Læs mere om retssager.

Comments are closed.