Som udgangspunkt skal dit erstatningskrav gøres gældende indenfor 3 år. Hvis du har været udsat for vold, er fristen 2 år.

Der kan være særlige omstændigheder, som gør, at fristen er forlænget. Regn dog med den korte frist og kun i de tilfælde, hvor den korte frist er overskredet, bør du tjekke, om du har opnået en forlængelse på en eller anden måde.

Læs mere om erstatning.

 

Comments are closed.