Din erstatning er skattepligtig, hvis den træder istedet for en indtægt, som også ville have været skattepligtig. Det gælder lønindtægt. Erstatning for et varigt løntab, som opgøres til et kapitalbeløb, er dog ikke skattepligtig for dig.

Foruden erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er alle renter, som tillægges din erstatning, skattepligtig for dig.

Læs mere om erstatning.

Comments are closed.