Et piskesmæld kaldes også en forvridning af halshvirvelsøjlen. Skaden opstår typisk i ulykkestilfælde, hvor der har været en påvirkning bagfra. Det kan være en trafikulykke med påkørsel bagfra, hvorved hovedet kastes frem og tilbage. Ofte vil lidelsen blive vurderet på baggrund af de oplysninger om symptomerne, som du selv giver.

Læs mere om piskesmæld.

Comments are closed.