Hvad du kan kræve erstatning for vil i høj grad afhænge af den skade, du har haft, om nogen kan gøres ansvarlig, og i hvilket omfang du selv har tegnet forsikring.

Du kan kræve erstatning for midlertidige og varige gener. Der skal være tale om et krav, som er forårsaget af den skade eller den sygdom, du har haft, og som direkte kan relateres til undersøgelser eller behandling efter skaden eller sygdommen. Det kan være udgifter til behandling, medicin eller kørsel eller det kan være svie og smertegodtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste. Ved varige gener kan der også være tale om godtgørelse for varigt mén eller varigt løntab.

Læs mere om erstatning.

 

Comments are closed.