Hvad kan jeg få i erstatning for kritisk sygdom?

Det fremgår af din forsikringspolice, hvad du kan få udbetalt ved kritisk sygdom. Erstatningen er et engangsbeløb og vil typisk udgøre 50.000 til 300.000 kroner, men hvad du præcist får udbetalt afhænger i sidste ende af, hvad du har aftalt … Læs mere

Hvad er kritisk sygdom?

Det er særlig betegnelse, der anvendes i forsikringsmæssig sammenhæng.  Begrebet kendetegner de sygdomme, der kan opnåes erstatningsudbetaling for, hvis du har tegnet forsikring for kritisk sygdom. Der er hos de enkelte selskaber udfærdiget en oversigt over de sygdomme, der er … Læs mere

Hvordan dækker en erhvervsevnetabsforsikring?

En erhvervsevnetabsforsikring er en individuel bestemt ordning, der dækker dit løntab ved sygdom eller ulykke. Det er aftalen mellem dig og dit forsikringsselskab, der bestemmer, hvordan ordningen dækker. Typisk vil der være krav om, at du har et erhvervsevnetab på … Læs mere