Den pris, du skal betale for advokatens arbejde, bestemmes af opgaven, det forventede tidsforbrug, de problemstillinger, der skal løses og det resultat, advokaten opnår i din sag. Advokaten er undergivet regler om rådgiveransvar og pligtmæssig ansvarsforsikring. Derudover har du en uafhængig rådgiver ved din side, som kun har din interesse for øje.

Ved at vælge en advokat til at håndtere din sag får du en tryghed i, at din sag behandles korrekt, og at du får den rigtige erstatning.

Læs mere om vores priser. Læs også om fri proces og retshjælp.

Comments are closed.