En erhvervsevnetabsforsikring er en individuel bestemt ordning, der dækker dit løntab ved sygdom eller ulykke.

Det er aftalen mellem dig og dit forsikringsselskab, der bestemmer, hvordan ordningen dækker. Typisk vil der være krav om, at du har et erhvervsevnetab på 1/2 til 2/3. Derudover vil der være aftalt en årsløn, som er den sum, din erstatning beregnes på baggrund af.  Ofte vil ordningen være sammensat, så den dækker dit løntab i cirka første år. Derefter vil forsikringsselskabet vurdere, om dit løntab er permanent/varigt, og om udbetalingen af erstatning skal fortsættes indtil pensionsalderen.

NB tjek altid din egen police!

Læs mere om tab af erhvervsevne.

Comments are closed.