Du skal rette henvendelse til den skadevolder, forsikringsselskab eller myndighed, hvorfra du mener, at du har krav på erstatning. Det er dig, der skal bevise, at du har krav på erstatning. Det er derfor vigtigt, at du helt præcist redegør for, hvorfor du mener, at du har krav på erstatning, og at du medsender relevant dokumentation for dine krav.

Læs mere om erstatning.

 

Comments are closed.