Du kan kræve rente 30 dage efter det tidspunkt, hvor dit krav på erstatning er tilstrækkelig dokumenteret overfor forsikringsselskabet eller en skadevolder. Hvis du har krav på erstatning fra dit eget forsikringsselskab, kan du kræve rente af dit krav efter 14 dage.

Læs mere om erstatning.

Comments are closed.