Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvordan søger man erstatning?

Hvordan du søger erstatning vil afhænge af, hvordan du er kommet til skade. Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, er det modpartens ansvarsforsikring, du skal rette dine erstatningskrav til. Er det en patientskade eller en arbejdsskade, skal … Læs mere