Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvordan beregnes tab af erhvervsevne?

Som udgangspunkt beregnes erstatningen ud fra den årsløn, du havde inden ulykken. Erstatningen beregnes som årsløn x erhvervsevnetabsprocent (den procentuelle nedgang i din årsløn) x kapitalfaktor 10. Hvis du var ældre end 29 år, da du kom til skade. trækkes … Læs mere

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Det er udtryk for en mistet indtægt. For at afgøre om der er et løntab, skal man se på din indtægt uden skaden og med skaden. Hvis der er en lavere indtægt efter en skade, er der en tabt arbejdsfortjeneste. … Læs mere

Hvordan får man erstatning for svie og smerte?

Du kan få svie- og smertegodtgørelse, hvis du har været syg efter en skade, og der er nogen, der kan gøres ansvarlig for din skade. Du skal henvende dig til skadevolders ansvarsforsikring eller direkte til skadevolder. Læs mere om svie- … Læs mere

Hvornår udbetales svie og smerte?

Der udbetales et beløb per dag, du er syg, og du kan få godtgørelsen fra det tidspunkt, du kommer til skade. Beløbet for svie og smerte reguleres årligt, og du kan max få beløbet i 390 dage.   Du kan se … Læs mere

Hvordan søger man fri proces?

Din advokat skal sende en ansøgning til Civilstyrelsen, som afgør om du kan få fri proces. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til fri proces.

Hvad er fri proces?

Ved fri proces betaler staten dine udgifter til en retssag. Ordningen skal være med til at sikret, at alle – uanset indtægt har samme mulighed for at få sin sag prøvet ved en dansk domstol. Læs mere om fri proces.

Hvem kan få fri proces?

Det afgøres ud fra den indkomst, der er i din husstand. Hvis du har en retshjælpsforsikring, som dækker de samme omkostninger, kan du ikke få fri proces. Du kan se, hvilke grænser for indkomst, der anvendes i vurderingen af en … Læs mere

Hvad er retshjælp?

Retshjælp er en forsikringsordning, der dækker de omkostninger, du har ved en retssag. Læs mere om retshjælp.

Er erstatning skattepligtig?

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og renter er skattepligtige. Det samme gælder en løbende ydelse for erhvervsevnetab, enten fra en arbejdsskadeforsikring eller din egen forsikring.   Læs om erstatning her >>

Hvad er erstatning?

Du kan have krav på erstatning, hvis du har lidt et tab. Det kan være mistede indtægter så som løn eller omsætning i en virksomhed. Formålet med erstatning er at sikre, at den, der er kommet til skade, ikke lider … Læs mere