Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvad gør jeg, hvis skaden sker i udlandet?

Skader i udlandet behandles som udgangspunkt efter reglerne i det land, du er kommet til skade i. I nogle lande minder reglerne meget om de danske, men i andre lande gælder noget helt andet, end det vi kender. Du kan … Læs mere

Hvordan forrentes min erstatning?

Du kan kræve rente 30 dage efter det tidspunkt, hvor dit krav på erstatning er tilstrækkelig dokumenteret overfor forsikringsselskabet eller en skadevolder. Hvis du har krav på erstatning fra dit eget forsikringsselskab, kan du kræve rente af dit krav efter … Læs mere

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad du kan kræve erstatning for vil i høj grad afhænge af den skade, du har haft, om nogen kan gøres ansvarlig, og i hvilket omfang du selv har tegnet forsikring. Du kan kræve erstatning for midlertidige og varige gener. … Læs mere

Hvordan beregnes svie og smerte?

Svie og smertegodtgørelse beregnes som antal sygedage x den aktuelle takst. Der skelnes ikke mellem oppegående og sengeliggende sygedage. Læs mere om svie og smerte.

Hvordan beregnes varigt mén?

Når du kender méngraden – det vil sige den procent dine varige helbredsmæssige gener er fastsat til – beregnes godtgørelsen derefter ud fra den takst, der er gældende i henhold til loven, eller – hvis erstatningen skal betales fra din … Læs mere

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem den indtægt, du ville have haft uden skaden, og den indtægt du rent faktisk har haft med skaden. Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste.