Her finder du svar på spørgsmål om de forskellige muligheder for erstatning. Du kan også finde svar på, hvad dine muligheder er, hvis du ikke kan blive enig med skadevolder eller et forsikringsselskab.

Koster det noget at ringe til jer?

Nej det koster ikke noget. Du kan altid ringe til Lenschow Erstatningsretten og få en gratis forhåndsvurdering af din sag. Når du har talt med os, kan du beslutte dig for, om du har brug for en advokat. Kontakt os … Læs mere

Hvad laver en erstatningsadvokat?

En erstatningsadvokat er en advokat, som er specialist i erstatningssager. Hos Lenschow Erstatningsretten hjælper vi både privatperson, kommuner og arbejdsgivere, som har krav på erstatning eller refusion. Læs mere om personskader. Læs om refusion til kommuner og arbejdsgivere.

Hvad koster det at få hjælp fra en erstatningsadvokat?

Den pris, du skal betale for advokatens arbejde, bestemmes af opgaven, det forventede tidsforbrug, de problemstillinger, der skal løses og det resultat, advokaten opnår i din sag. Advokaten er undergivet regler om rådgiveransvar og pligtmæssig ansvarsforsikring. Derudover har du en … Læs mere

Hvad kan en erstatningsadvokat gøre for mig?

En erstatningsadvokat kender den juridiske proces og de faldgruber, der kan være undervejs. Advokaten holder fast i din erstatningssag og styringen, indtil du er helt i mål. Du kan i stedet koncentrere dig om at blive rask. Læs mere om … Læs mere

Hvornår kan jeg genoptage min sag?

Du kan søge om at få din sag genoptaget, hvis der er væsentlig nyt. Det kan være din arbejdssituation, der har ændret sig, eller det kan være dit helbred, der er blevet forværret, i forhold til dengang hvor din sag … Læs mere

Hvad koster det at skifte advokat?

Der findes ikke noget entydigt svar på, hvad det koster at skifte advokat. Hvis du overvejer at skifte advokat, kan du starte med at se i den aftale, du har lavet med din nuværende advokat om opgave og pris også … Læs mere

Hvornår skal jeg søge hjælp hos en advokat?

Kommer du til skade eller mener du, at du af andre årsager har krav på erstatning, så er det en fordel at vende din sag med en advokat med speciale i erstatningsret. I erstatningssager er der ofte en lang række … Læs mere

Hvad koster det at gå til en advokat?

Den pris, du skal betale for advokatens arbejde, bestemmes af opgaven, det forventede tidsforbrug, de problemstillinger, der skal løses og det resultat, advokaten opnår i din sag. Advokaten er undergivet regler om rådgiveransvar og pligtmæssig ansvarsforsikring. Derudover har du en … Læs mere

Hvornår er mit erstatningskrav forældet?

Typisk vil der være en frist på 3 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade. Indenfor den frist skal du have modtaget betaling af dit krav eller have sikret dig, at den, du skal have erstatning … Læs mere