Svie og smertegodtgørelse beregnes som antal sygedage x den aktuelle takst. Der skelnes ikke mellem oppegående og sengeliggende sygedage.

Læs mere om svie og smerte.

Comments are closed.