Når du kender méngraden – det vil sige den procent dine varige helbredsmæssige gener er fastsat til – beregnes godtgørelsen derefter ud fra den takst, der er gældende i henhold til loven, eller – hvis erstatningen skal betales fra din private forsikring – ud fra den forsikringssum, du har aftalt med selskabet.

Er din méngrad fastsat til 5 % beregnes godtgørelsen som 5 % ud af taksten/summen ved 100 % invaliditet.

Læs mere om varigt mén.

Comments are closed.