Du skal kontakte din egen læge og blive undersøgt der. Du kan bede om at få en henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, hvis der er tale om længerevarende sygdom, og lægen mistænker en sammenhæng til dine arbejdsforhold.

Er der tale om vedvarende sygdom eller gener, bør du sammen med din egen læge eller tandlæge anmelde en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om arbejdsskader.

Comments are closed.