Spørgsmålet er komplekst og vil altid kræve en konkret vurdering. Helt grundlæggende skal der være tale om en ulykke eller sygdom, som du har pådraget under udførelse af opgaver for din arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsskader.

Comments are closed.